Historia nauka zegarki i zegarmistrzostwo

Od zmian gospodarczych początku lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej

Zmiany gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych, podobnie jak wspomniana poprzednio “bitwa o handel”, nie były bezpośrednio związane z zawodem, jednak ze względu na głębokość przemian społeczno-gospodarczych

Zmiany gospodarcze początku lat dziewięćdziesiątych, podobnie jak wspomniana poprzednio “bitwa o handel”, nie były bezpośrednio związane z zawodem, jednak ze względu na głębokość przemian społeczno-gospodarczych zaważyły na nim znacząco. Jeśli do tego dodamy, następujący w tym samym czasie, szybki postęp techniczny to nie dziwią nas ogromne przeobrażenia jakie dokonały się pod każdym względem wykonywania zawodu. Zmiany te swoją głębokością i szybkością zaskakiwały nawet najbardziej przewidujących obserwatorów zawodu.

Powrót do normalności w systemie najmu lokali użytkowych, odrodzenie się prywatnego handlu, stworzenie możliwości korzystnego wydzielenia się z jednostek państwowych i spółdzielczych oraz szeroki import zegarków wyższej klasy, to dane początkowe ogólne wynikające ze zmian systemowych. Wzrost jakości czasomierzy, realny spadek cen zegarków to dane początkowe techniczne występujące na rynku zegarków. Razem obydwie te przyczyny zapoczątkowały procesy zmian w zawodzie.

Urynkowienie wysokości stawek najmu, i wypowiedzenia umów najmu spowodowały likwidacje wielu punktów usługowych, czy zmiany w ich lokalizacji. Dalszym efektem takich zdarzeń były częste rezygnacje z wykonywania zawodu zegarmistrza, lub oficjalnego wykonywania zawodu. Likwidacja firm państwowych i spółdzielczych to kolejna przyczyna rezygnacji z wykonywania zawodu, czy rozpoczęcia działalności na własny rachunek.
Read more

A to już wiesz?  Nie spóźnij się do pracy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy