Historia nauka zegarki i zegarmistrzostwo

Od “bitwy o handel” do rewolucji kwarcowej końca lat siedemdziesiątych

Ogólne efekty działania władz wynikające z tak zwanej socjalistycznej polityki gospodarczej są wszystkim znane i nie potrzeba się nad nimi dużej rozwodzić. Zakaz prywatnego importu,

Ogólne efekty działania władz wynikające z tak zwanej socjalistycznej polityki gospodarczej są wszystkim znane i nie potrzeba się nad nimi dużej rozwodzić. Zakaz prywatnego importu, upaństwowienie punktów sprzedaży, doprowadzenie do likwidacji większości prywatnych punktów usługowych, zmiany lokalizacji broniących się przed likwidacją, powstanie przedsiębiorstwa państwowego “Jubiler” – obok sprzedaży prowadzącego działalność usługową, powstanie spółdzielni zegarmistrzów to hasłowy przekaz likwidacji historii i tradycji zawodu oraz prób utrwalenia nowego ładu rzemieślniczego. Mimo tak krótkiego czasu, który upłynął od tych działań, dziś nieprawdopodobnym wydaje się fakt, że jeszcze pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku niektórzy z prominentów partyjnych za swój cel przyjmowali likwidację prywatnych punktów usługowych na reprezentacyjnych ulicach miast. Dziś nie ma także sensu powtarzać opowiadań o prześladowaniach osób wykonujących zawód i wykazujących indywidualną aktywność, tym bardziej, że wobec przetrwania części zakładów – mniej dociekliwi obserwatorzy widzą ten czas przez pryzmat obecnej wolności gospodarczej, nie przyjmując do wiadomości tragedii osób działających w tamtych czasach. Informacje te, w kontekście rozważań o pozycji zegarmistrza pokazują jednak stosunek władzy państwowej do prywatnej działalności, a taką prywatną działalność prowadził zegarmistrz. W analizie tego okresu należy także pamiętać, że obok centralnej polityki gospodarczej stopień zmian własnościowych w zegarmistrzostwie zależał w dużej mierze od rejonu kraju oraz “poprawności politycznej” i zaangażowania lokalnych urzędników.

Pierwszą najważniejszą zmianą tego okresu było upaństwowienie handlu, co spowodowało ostateczne oddzielenie zawodu zegarmistrza od obrotu handlowego czasomierzami. W drabince produkcja-dystrybucja-serwis od tego momentu zawód zegarmistrza związany jest już tylko i wyłącznie z ostatnim ogniwem tego podziału – serwisem.
Read more

A to już wiesz?  Jeśli zegarek to ze Szwajcarii

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy