Wygraj spotkanie z Cristiano Ronaldo!

Wygraj spotkanie z Cristiano Ronaldo! Wystartowa??a kampania reklamowa marki Castrol EDGE z udzia??em Cristiano Ronaldo. Uczestnicy powi?zanej z ni? promocji maj? szans? wygra? wyjazd do Madrytu i spotkanie z Gwiazd?.

Cristiano Ronaldo wyst?puje w kampanii reklamowej Castrol EDGE, syntetycznego oleju silnikowego stworzonego z my??l? o kierowcach, kt??rzy szukaj? tego, co najlepsze dla ich samochod??w. Dzi?ki zaawansowanej technologii, Castrol EDGE zapewnia skuteczn? ochron? silnika w ka??dych warunkach.

Spot reklamowy z udzia??em pi??karza Realu Madryt i reprezentacji Portugalii przedstawia olej Castrol EDGE i informuje o wyj?tkowej promocji. Mo??e w niej wzi?? udzia?? ka??dy, kto zakupi promowany produkt Castrol . Wystarczy wej??? na stron? www.wygrajzronaldo.pl LUB NA http://castrolmoments.com/pl/
i wytypowa? trzy z dziesi?ciu prezentowanych tam najlepszych akcji w historii Mistrzostw ??wiata FIFA. Je??li wybrane akcje b?d? zgodne ze wskazanymi przez Cristiano Ronaldo, uczestnik promocji ma szans? wygra? wyjazd do Madrytu i spotkanie z Gwiazd?.

Kampania rozpoczyna si? 19 kwietnia. Swoim zasi?giem obejmuje stacje telewizyjne oraz Internet. Emisja w telewizji potrwa do po??owy maja, w Internecie do ko??ca tegorocznego mundialu. Jest ona rozwini?ciem spotu, kt??ry po raz pierwszy mo??na by??o zobaczy? w telewizji we wrze??niu 2009 r. Za jej kreacj? i produkcj? odpowiada Gruppa66 Ogilvy, za zakup medi??w dom mediowy Mind Share.

W ramach kampanii promuj?cej akcj? Castrol nawi?za?? tak??e wsp????prac? z portalem Sport.pl oraz Gazet? Wyborcz? Sport. Co poniedzia??ek opisywana jest jedna z dziesi?ciu akcji, kt??re dodatkowo s? komentowane przez pi??karskich ekspert??w.

hastagi na stronie:

#fryzura cristiano ronaldo 2011 #cristiano ronaldo fryzura 2011 #cristiano ronaldo blog #buty cristiano ronaldo 2011 #buty ronaldo 2011 #c ronaldo 2011

Authors
Tags , ,

Related posts

Top