Tak tanio, jak w Polsce ?? najta??szy roaming tylko w PLAY!

Klienci PLAY s? prawdziwymi Europejczykami, nie interesuj? ich granice, nie interesuj? ich ceny roamingu ?? w krajach strefy Schengen klienci PLAY p??ac? tak tanio, jak za po???czenia w kraju.

??PLAY wci??? pozostaje liderem rynku w je??li chodzi o obni??anie koszt??w w komunikacji kom??rkowej. Wej??cie Polski do Strefy Schengen przyczyni si? do wzmo??enia ruchu mi?dzy krajami i inicjatywa PLAY ma na celu u??atwienie naszym klientom utrzymywanie kontakt??w z rodzinami i przyjaci????mi w ca??ej Europie w tym szczeg??lnym okresie ??wi?tecznym i noworocznym.

130284.jpg

Read more

hastagi na stronie:

#play roaming cennik #play roaming cennik 2011 #najtańszy roaming 2011 #roaming play cennik #najtańszy roaming #Play internet za granicą #36i6 roaming cennik #internet play za granicą #play cennik roaming #najtańszy roaming na kartę 2011

Authors

Related posts

Top