pobór do wojska 2012

Kwalifikacja wojskowa w 2012 roku
Od 6 lutego do 30 kwietnia br. odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Potrwa 60 dni roboczych i obejmie około 290 tysięcy osób. Kwalifikację przeprowadzą wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów i burmistrzów (prezydentów miast).

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczególnych województwach i powiatach podawane są do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzymuje od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) imienne wezwanie. W wezwaniu podany jest dokładny termin i miejsce, w którym trzeba się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej, powinny zabrać ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny, zabierają ze sobą:

dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba z ważnych przyczyn (np. egzamin maturalny) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Powinna to zgłosić najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie stawiły się jeszcze do kwalifikacji wojskowej (jeżeli były do tego zobowiązane), a najpóźniej 31 grudnia 2011 r. ukończyły 24 lata, mają obowiązek zgłoszenia się w wojskowej komendzie uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat.

Tegoroczna kwalifikacja dotyczy:

mężczyzn urodzonych w 1993 r.,
mężczyzn urodzonych w latach 1988-1992, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność do służby upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
osób urodzonych w latach 1991-1992, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność do służby upływa po 30 kwietnia br., czyli po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te jeszcze przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły lub złożą wnioski o zmianę przyznanej im wcześniej kategorii zdolności do służby wojskowej,
kobiet urodzonych w latach 1988-1993, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria oraz szkół policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Ponadto do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby,które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Po przeprowadzonych badaniach lekarskich podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:

kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji, jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”, jeżeli nie zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, są przenoszone do rezerwy,
kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej, oznacza, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,
kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy,
kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.

Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego wydania. Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia, w ciągu 2 tygodni, odwołania do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Wojewódzka komisja lekarska może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji powiatowej komisji lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, a także skierować ją na badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną. O zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej można się ubiegać, zwracając się ze stosownym wnioskiem do wojskowego komendanta uzupełnień po upływie 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

Co roku podczas kwalifikacji wojskowej na terenie kraju pracuje do 400 powiatowych komisji lekarskich. W 2012 roku w skład powiatowej komisji lekarskiej będzie wchodził jeden lekarz, sekretarz komisji oraz jedna osoba średniego personelu medycznego. Skład wojewódzkiej komisji lekarskiej stanowić będzie dwóch lekarzy oraz sekretarz komisji.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest powinnością określoną w art. 32 ust. 1 i 4 oraz art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).

Desant polskich żołnierzy pod Am Nabak wikiepdia

http://www.msw.gov.pl/portal/pl/2/9583/Kwalifikacja_wojskowa_w_2012_roku.html

hastagi na stronie:

#nabĂłr do wojska 2012 #wezwanie do wojska 2012 #nabĂłr do wojska #pobĂłr do wojska #rekrutacja do wojska 2012 #rekrutacja do wojska zawodowego 2012 #wstawka do wojska #pobory do wojska #pobor do wojska 2012 #nabĂłr do wojska 2012 krakĂłw

Authors

9 Comments

 1. Marcin said:

  jak to zrobić żeby isc do wojska , mój rocznik to 1991 . Czy przychodzi wezwanie same czy trzeba się zgłaszać ? Pomocy

 2. Krystian said:

  Idź się zgłoś sam na ochotnika tam będziesz 3 miechy i masz testy czy cię wezmą czy nie

 3. Łukasz said:

  Czesc jestem rocznik 93. chcialbym odbyc sluzbe wojskowa na jakis okres to jest prosze o pomoc

 4. Szymon Flis said:

  Ja dostałem :) na 2.04 br. Zobaczymy :))

 5. Agnieszka said:

  Ha ha ha ja tez dostałam.. na 20 kwietnia… zapowiadaja sie urocze urodziny :P

 6. Insomnia said:

  A ja tam dostałem na 29.03 :D Ciekawe co mają do zaoferowania :D :P

 7. Komisjant said:

  A ja już komisję mam za sobą:)Bójcie się teraz wy hahahahha:D:D:D

 8. Kamil said:

  Czyli aby dostać się do wojska muszę pracować, albo uczyć się? Proszę o odpowiedź

 9. gość said:

  jestem w wojsku od kwietnia,odbębniłem służbę zasadniczą.Otrzymasz 2100 netto jako st.szer.+dodatek mieszkaniowy 500 netto albo rozłąkowe do wyboru ok 400 netto.jezeli mieszkasz blisko jednostki i jesteś w wojsku dla kasy to spoko ale jeżeli chcesz się szkolić to naprawdę mówię szczerze regulaminów możesz uczyćsie w domu:)taktyka :)he he strzelania:)nic więcej nie muszę dodawać oczywiście nie mówięo jednostkach des.szturm.rozpoznaniu itp.pozdrawiam

Comments are closed.

Top