Najmniejszy m?ski cz??onek

Diabe?? tkwi w szczeg????ach, co wiadomo nie od dzi??. Dobrze dobrane dodatki to cz?sto najwa??niejszy element garderoby ?? wyznacznik statusu i elegancji, a tak??e indywidualnego stylu tego, kt??ry je nosi. W szafie eleganckiego m???czyzny, tak? funkcj? pe??ni? spinki do mankiet??w. To nie prze??ytek i na pewno nie wyjd? z mody ?? twierdzi Szymon Fryc, w??a??ciciel salonu Concierge. W ich ofercie znajduj? si? spinki renomowanego producenta, firmy Lars.

Wiadomo, kobiety maj? ??atwiej. Szeroki wyb??r bi??uterii, szlachetne metale, kamienie w gamie wzor??w i kolor??w. Do tego torebki, buty, paski. M?ska garderoba jest o wiele ubo??sza. Ch?? bycia luksusowym i eleganckim m???czyzn? jeszcze zaw???a pole wyboru. Dlatego warto jednak pokusi? si? czasem o ten drobny element, jakim s? spinki, by nada? swojej kreacji indywidualny rys.

Nie ma wielu obstrze??e??, jak zestawia? ten element z reszt? stroju. Nale??y pami?ta? przede wszystkim, ??e spinki to jednak ??bi??uteria? na wi?ksze wyj??cia, czy spotkania biznesowe. Nie pasuj? w ??adnym razie do sportowych czy codziennych koszul. Wa??ne te??, by ich zestawienie kolorystyczne z pozosta??ymi dodatkami nie wprowadza??o chaosu. Je??li jednak dodatki takie jak krawat czy pasek wybieramy w klasycznej czerni, spinkami mo??na ju?? poszale?.

A poszale? mo??na. Rynek spinek jest niezwykle bogaty ?? rozbie??no??? cenowa zaczyna si? ju?? od kilkudziesi?ciu z??otych za par?, do jubilerskich cacek wycenianych w tysi?cach. Bardzo du??ym powodzeniem ciesz? si? te wykonane z tytanu, b?d?? z wprawion? law? wulkaniczn?. Dla gad??eciarzy r??wnie?? jest spory wyb??r ?? cho?by takie z wprawionym USB. My skupiamy si? raczej na bezpieczniejszych opcjach ?? m??wi? specjali??ci z Concierge ?? owszem, szeroka ranga kolorystyczna, wsp????graj?ca z krawatami, ale bez szale??stwa formy.

Panowie, czas polubi? b??yskotki. Nawet je??li nie mo??na pozwoli? sobie na onyksowe cacka od Luisa Vuittona, wyceniane na ponad 2 tysi?ce z??otych. Specjali??ci w Concierge twierdz?, ??e dobrej jako??? spinki to wydatek rz?du 100 z??. Jedna porz?dna inwestycja w sw??j wizerunek na pewno pop??aci. A mo??e warto podsun?? pomys?? swoim Paniom, z racji zbli??aj?cej si? Wielkanocy?

[??r??d??o: media.365pr.pl]

hastagi na stronie:

#członek męski zdjęcia #zdjęcia członków męskich #zdjęcia męskich członków #męskie członki #członek męski galeria #męski członek zdjęcia #członek męski #najmniejszy członek męski #meski czlonek zdjecia #meskie czlonki

Authors

Related posts

Top