Ma??e a cieszy

Ma??e, przydatne i dobre na prezent. To w??a??nie odtwarzacze MP3, kt??re od dw??ch lat staj? si? coraz popularniejsze.

Ci???ko spotka? ju?? kogo??, kto taszczy w plecaku odtwarzacz CD nie wspominaj?c o walkmanie, kt??ry kiedy?? te?? mia?? swoje wielkie chwile popularno??ci. Zanim jednak zdecydujemy si? na kupno komu?? takiego prezentu nale??y si? dok??adnie zastanowi?, na jaki model i z jakimi funkcjami powinni??my si? zdecydowa?, bo wyb??r jest naprawd? ogromny.

Pomijaj?c wygl?d sprz?tu, nale??y przede wszystkim zwr??ci? uwag? na pojemno??? pami?ci i co jeszcze opr??cz odtwarzania plik??w w formacie mp3 potrafi.

Je??li prezent jest dla osoby, kt??ra preferuje konkretny typ muzyki i nie s??ucha niczego innego Tuner FM (czyli radio) nie jest obowi?zkowe, je??li jednak nasz podarunek ma trafi? do kogo??, kto s??ucha radia w ka??dej wolnej chwili tej opcji nie mo??e zabrakn??.

Najlepiej b?dzie je??li por??wnamy oferty konkretnych firm i wtedy na podstawie naszych oczekiwa?? i koszt??w jakie przyjdzie nam ponie??? podejmiemy decyzj?.

Werka

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top