Ciekawostki

Konferencja projektu CHARISMA, Paryż, Francja

Wydarzenie otwierające nowy projekt unijny CHARISMA (Zaawansowane infrastruktury badawcze w zakresie dziedzictwa kulturowego – synergia na rzecz interdyscyplinarnego podejścia do konserwacji/restauracji) odbędzie się w dniach

Wydarzenie otwierające nowy projekt unijny CHARISMA (Zaawansowane infrastruktury badawcze w zakresie dziedzictwa kulturowego – synergia na rzecz interdyscyplinarnego podejścia do konserwacji/restauracji) odbędzie się w dniach 10-11 grudnia w Paryżu, Francja.

W programie wydarzenia znajdą się prezentacje i sesje grupowe poświęcone następującym tematom:
– wspólne infrastruktury badawcze w ramach Siódmego Programu Ramowego (7PR);
– zaangażowanie muzeów europejskich w projekty badawcze;
– wnioski i najlepsze praktyki z unijnych projektów badawczych w zakresie dziedzictwa kulturowego;
– zagadnienia związane z zarządzeniem i kierowaniem;
– zagadnienia metodologiczne i badawcze.

Projekt CHARISMA oferuje granty na dostęp do szeregu wysokowydajnych infrastruktur do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych, niezależnie od lokalizacji użytkownika i zasobów.

Więcej informacji (w języku włoskim):
http://www.apre.it/Eventi/giornata.asp?id=922

Więcej informacji nt. programu wydarzenia:
http://www.apre.it/attach/AGENDA%20Kick-Off_6.doc

Kategoria: Wydarzenia
Ĺšródło danych: Agencja Promocji Badań Europejskich
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Przetwarzanie informacji, systemy informacyjne; Aspekty spoleczne

RCN: 31558

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=20&CAT=NEWS&QUERY=0125ebe6ba72:ecc9:73369a30&RCN=31558

A to już wiesz?  Raport ECTA - silna pozycja operatorów dominujących spowalnia rozwój usług szerokopasmowych

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy