Jak nale??y si? goli? i jakich kosmetyk??w dla m???czyzn u??ywa??

Jak nale??y si? goli? i jakich kosmetyk??w dla m???czyzn u??ywa??

autorem artyku??u jest Szymon Holesz


Golenie si? jest codzienno??ci? dla m???czyzn. Niestety monotonno??? tego zaj?cia i konieczno??? wykonywania go codziennie, a w przypadku bardzo szybkiego porostu ow??osienia nawet dwukrotnie w ci?gu dnia sprawi??a, ??e nie po??wi?camy wystarczaj?co uwagi temu zaj?ciu.704917_old_perfume_bottles_8Nieodpowiednie golenie mo??e sta? si? bardzo nieprzyjemne dla nas i mo??e powodowa? zaczerwienienie sk??ry. Je??li chcemy tego unikn?? powinni??my przestrzega? kilku prostych zasad.Zasada 1: Odczekaj chwil?

Po na??o??eniu pianki lub ??elu do golenia odczekaj chwilk?, ??eby zarost zd???y?? si? nawil??y?. Golenie stanie si? wtedy ??atwiejsze.Zasada 2: Nowe ostrza

Do golenia powinni??my u??ywa? za ka??dym razem nowych ostrzy, poniewa?? starsze, ju?? u??ywane nie s? ju?? tak ostre i przy goleniu wymagaj? silniejszego nacisku, kt??ry mo??e spowodowa? podra??nienie sk??ry lub nawet jej przeci?cie.Zasada 3: Nie naciskaj

Gol?c si? powinni??my u??ywa? maszynki do golenia w bardzo delikatny spos??b. Nie wolno jej mocno dociska? do sk??ry, poniewa?? jak ju?? pisa??em wy??ej mo??e to spowodowa? okaleczenia lub podra??nienie sk??ry. Wykonuj?c ruchy maszynk? do golenia powinni??my wykorzysta? jej wag? do lekkiego nacisku do sk??ry twarzy i dodatkowo nie dociska?.Zasada 4: Codzienne golenie

Goli? powinno si? codziennie, poniewa?? lekki zarost jest du??o ??atwiejszy w usuni?ciu ni?? kilkudniowy, a ??atwiejsze usuni?cie jest r??wnoznaczne z mniejsz? ilo??ci? podra??nie??. Je??li jednak zdarzy si? nam przez kilka dni nie goli? to powinni??my wyj?tkowo ostro??ni i delikatni przy goleniu. Nie nale??y te?? oszcz?dza? w takim przypadku na ostrzach, poniewa?? na twardym zaro??cie zu??ywaj? si? du??o szybciej.Zasada 5: Po goleniu

Sp??ukuj?c twarz po goleniu r??b to zimn? wod?, jest to bardzo wa??ne dla twojej sk??ry. Powiniene?? te?? przyjrze? si? swojej sk??rze. Je??li si? oka???, ??e jest wysuszona w niekt??rych miejscach to koniecznie u??yj odpowiednich kosmetyk??w dla m???czyzn, a je??li ich nie posiadasz to posmaruj sk??r? twarzy kremem nawil??aj?cym i pozostaw go na chwil?.Przestrzegaj?c tych prostych zasad twoja sk??ra twarzy b?dzie mniej cierpie?, a golenie nie b?dzie ju?? tak? udr?k? jak do tej pory. Po oko??o dw??ch tygodniach powiniene?? poczu?, ??e twoja sk??ra staje si? delikatniejsza i milsza w dotyku.Powy??sze zasady golenia nie s? wymagaj?ce, a daj? naprawd? dobry efekt, wi?c polecam wszystkim stosowanie si? do nich.


Sklep z kosmetykami dla m???czyzn


Artyku?? pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

hastagi na stronie:

#nieogolone miejsca intymne zdjęcia #fryzury intymne męskie galeria #fryzury intymne galeria #fryzury intymne męskie zdjęcia #jak golić miejsca intymne u mężczyzn #męskie fryzury intymne galeria #podrażnienia po goleniu twarzy #fryzury intymne dla mężczyzn zdjęcia #golenie twarzy mężczyzn #meskie fryzury intymne

Authors

Related posts

Top