Ciekawostki

Forum Euro-Africa 2010 nt. współpracy w badaniach TIK, Addis Abeba, Etiopia

Dnia 3 lutego 2010 r. w Addis Abebie, Etiopia, odbędzie się forum Euro-Africa 2010 na temat współpracy w dziedzinie badań naukowych nad technologiami informacyjnymi i

Dnia 3 lutego 2010 r. w Addis Abebie, Etiopia, odbędzie się forum Euro-Africa 2010 na temat współpracy w dziedzinie badań naukowych nad technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (TIK).

Spotkanie organizowane jest przez partnerów projektu EUROAFRICA-ICT, który jest finansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego (7PR), przy wsparciu komórki Komisji Europejskiej ds. zasobów ludzkich, nauki i technologii przy Komisji Unii Afrykańskiej (AUC-HRST). Forum odbędzie się tuż po szczycie Unii Afrykańskiej pt. “TIK w Afryce – wyzwania i perspektywy rozwoju”, który zaplanowano w dniach od 25 stycznia do 2 lutego.

Na interaktywnym forum spotkają się przedstawiciele organizacji z Afryki subsaharyjskiej i Europy w celu omówienia następujących tematów:
– analiza postępów i wniosków wyciągniętych z badań naukowych i rozwojowych TIK w Afryce oraz ich wkład we wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia i usprawnienie usług;
– intensyfikacja rozwoju europejsko-afrykańskich wspólnych projektów badawczych w dziedzinie TIK i identyfikacja potencjalnych partnerów;
– sieciowanie z kluczowymi interesariuszami (prywatnymi i publicznymi);
– podkreślenie możliwości afrykańskiego udziału w projektach 7PR i wyników udanych projektów współpracy UE-Afryka w 7PR oraz publiczno-prywatnych partnerstw pomiędzy podmiotami z UE i Afryki.

Więcej informacji:
http://www.euroafrica-ict.org/forum2.php

Kategoria: Wydarzenia
Ĺšródło danych: EUROAFRICA-ICT
Referencje dokumentu: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu
Indeks tematyczny: Koordynacja, wspólpraca; Aspekty ekonomiczne; Elektronika, mikroelektronika; Technologie informacyjne i komunikacyjne ; Innowacja, transfer technologii; Rozwój regionalny; Telekomunikacja

RCN: 31542
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=25&CAT=NEWS&QUERY=0125ebe6ba72:ecc9:73369a30&RCN=31542

A to już wiesz?  Dakar 2010: Toyota Terratrek Competition jedzie zgodnie z założeniami

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy