Ciekawostki

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Ogromną szansę dla dalszego dynamicznego rozwoju przewozów towarowych koleją stanowią przewozy międzynarodowe i transport na długich dystansach. O tym jak jeszcze lepiej wykorzystać tę ogromną

Ogromną szansę dla dalszego dynamicznego rozwoju przewozów towarowych koleją stanowią przewozy międzynarodowe i transport na długich dystansach.

O tym jak jeszcze lepiej wykorzystać tę ogromną przewagę konkurencyjną transportu kolejowego i na jakie bariery pomimo rozszerzenia Unii Europejskiej wciąż napotykają operatorzy kolejowi w transporcie międzynarodowym rozmawiano podczas panelu kolejowego odbywającego się w ramach XVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Koncern CTL Logistics był gospodarzem panelu dyskusyjnego na temat transportu kolejowego podczas wrześniowego Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dyskusja dotyczyła warunków wzrostu konkurencyjności w międzynarodowych przewozach towarowych. Moderatorem spotkania, które odbyło się 6 września był Janusz Piechociński, były przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury, ekspert Railway Business Forum i Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, w dyskusji udział wzięli ponadto: Tadeusz Syryjczyk, były poseł, minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, szef doradców premier Hanny Suchockiej, minister transportu i gospodarki morskiej w rządzie Jerzego Buzka, Krzysztof Niemiec, Członek Zarządu CTL Logistics S.A. oraz Adrian Furgalski, dyrektor w Zespole Doradców Ekonomicznych TOR.


Creative Commons License photo credit: Grant Neufeld
Foto: Autor: Grant Neufeld
Zdaniem zaproszonych gości rynek przewozów kolejowych rozwija się dynamicznie, a utrzymujący się wzrost gospodarczy w wielu krajach sprawia, że popyt na usługi operatorów kolejowych jest często większy niż ich obecne możliwości. Dlatego teraz jest najlepszy czas na poczynienie dużych inwestycji i wyjście naprzeciw zapotrzebowaniom klientów. Jak podkreślali eksperci podstawowym warunkiem rozwoju w przypadku transportu kolejowego jest gwarancja stabilności strategii odnoszących się do transportu kolejowego oraz prawa dłuższej perspektywie czasu. Ma to między innymi związek z inwestycjami, które przewoźnicy muszą poczynić, np. pozyskanie nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, ułatwiających operatorom dostęp do zachodnich rynków.

Podczas debaty eksperci zwrócili uwagę, że pomimo dynamicznego rozwoju rynku i jego ogromnych perspektyw nadal istnieje szereg problemów, które w dalszym ciągu trapią polski rynek przewozów towarowych koleją, i które negatywnie wpływają na wzrost konkurencyjności naszych operatorów w przewozach międzynarodowych.

A to już wiesz?  Rafał Nogowczyk najlepszy w słowackim Medvedi Okruh

Głównym z nich jest fakt, że pomimo iż Już w 2001 roku Unia Europejska wydała dyrektywy, które kierunkowały i nazywały pewne wymagania w stosunku do poszczególnych krajów, takie jak kwestie udostępnienia linii, wdrożenia konkurencji w transporcie kolejowym, to w efekcie przestrzeganie tych dyrektyw nie było sankcjonowane. W ten sposób każdy kraj w różnym stopniu wdrażał liberalizację. Widać to na podstawie danych dotyczących licencji wydanych w poszczególnych krajach, gdzie rozrzut jest od prawie 300 licencji w Niemczech do dopiero pierwszych wydanych we Francji.

Jak podkreślali eksperci, słuszność wdrożenia liberalizacji obrazują statystyki dotyczące rozwoju przewozów kolejowych w poszczególnych państwach UE. I tak w Wielkiej Brytanii, gdzie rynek został najbardziej otwarty, przewozy kolejowe wzrosły o 60%, w Holandii o ponad 40%, a w Niemczech o 25%. Natomiast Francja, która dopiero niedawno wydała pierwsze licencje prywatnym przewoźnikom odnotowała spadek o 28%.

Zdaniem zaproszonych gości wynika z tego, że po rozszerzeniu Unii Europejskiej sytuacja nie stała się klarowniejsza, granice w wymiarze kolejowym nie skończyły się. Jak przekonywali eksperci cały czas mamy problem z barierami prawnymi, technicznymi, organizacyjnymi.

W Polsce udział prywatnych przewoźników w rynku w ostatnim roku osiągnął 17%. W ten sposób nasz kraj dogonił Niemcy, które jednak procesy liberalizacji w tym obszarze zaczęły znacznie wcześniej i co się z tym wiąże dojście do obecnego poziomu zajęło im znacznie więcej czasu niż Polsce. Jak przekonywali eksperci kolejnym wyzwaniem stojącym przed naszym krajem jest teraz uporządkowanie kwestii zarządzania infrastrukturą, tak żeby wyłonić zarządcę niezależnego, który nie prowadzi żadnej innej działalności kolejowej i nie jest powiązany z żadną grupą / jak obecnie z PKP S.A./. Eksperci ocenili również, jako wymagającą efektywniejszego uregulowania, sytuację związaną z wysokimi kosztami dostępu do infrastruktury w naszym kraju. Do tej pory wszystkie koszty przerzucane były na przewoźników i m.in. przez to Polska ma obecnie jedne z najwyższych stawek dostępu w Europie. Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że nie potrafimy w Polsce w odpowiedni sposób spożytkować środków unijnych, które przeznaczone były na kolej, a w tym obszarze np. na rozwój transportu intermodalnego.

A to już wiesz?  Raport Social Enterprise 2012 - polskie firmy zamierzają w przyszłym roku wzmocnić swoją obecność w serwisach społecznościowych.

Wskazano jednak na coraz korzystniejsze warunki dla poprawy sytuacji w przewozach kolejowych. W przypadku Polski związane są one z wielkością środków przeznaczonych na infrastrukturę kolejową, utrzymującym się wzrostem gospodarczym, przekładającym się na rosnące zamówienia przewozowe, wymaganiami infrastrukturalnymi związanymi z EURO 2012. Eksperci zgodnie podkreślili, że transport kolejowego, zarówno w Polsce jak i w Europie, ma ogromny potencjał, niemniej nadal wymaga zdecydowanych działań ze strony instytucji państwowych i europejskich oraz partnerskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy