Ciekawostki

Eksperci nawołują do nowego podejścia do badań i innowacji w Europie

Eksperci z instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw wzywają Komisję Europejską i Parlament Europejski do zainicjowania radykalnej zmiany w polityce badań naukowych i innowacji w Europie. We

Eksperci z instytucji naukowych oraz przedsiębiorstw wzywają Komisję Europejską i Parlament Europejski do zainicjowania radykalnej zmiany w polityce badań naukowych i innowacji w Europie. We wspólnym oświadczeniu wygłoszonym dnia 7 grudnia w Parlamencie Europejskim podkreślają potrzebę nie tylko udoskonaleń, ale również lepszego planowania długofalowego, aby UE mogła utrzymać swoją konkurencyjność.

Postrzegając moment konstytuowania się nowej Komisji i wchodzenia w życia traktatu lizbońskiego jako okazję do wyrażenia swoich obaw, eksperci przygotowali zestaw zaleceń, które – z ich punktu widzenia – pomogą UE przetrwać obecne i przyszłe problemy.

Po pierwsze, należy skupić się na najpoważniejszych problemach społecznych. To oznacza, że należy przenieść akcent z tempa zmiany technologicznej na jej kierunek. W tym kontekście eksperci nawołują do spójniejszych programów i systematyczniejszego podejścia instytucji europejskich do analizy długoterminowych trendów.

Po drugie, reprezentowanych pięć grup ekspertów podkreśla, że należy sprzyjać powstawaniu nowych sieci, instytucji i strategii otwartej innowacji. Według ich wspólnej opinii, badania naukowe i innowacja wymagają otwartej współpracy, która z kolei potrzebuje otwartego środowiska do przepływu wiedzy, talentów i usług. “W Europie mamy ponad 2.000 klastrów innowacyjnych, z których kilka liczy się na świecie” – czytamy w oświadczeniu. “Pomimo wysiłków podejmowanych przez 30 lat nadal nie mamy wspólnego, unijnego systemu patentowego. Mobilność naukowców pozostaje ograniczona. Aby to zmienić, potrzebujemy strategii promowania nowych sieci, instytucji wiedzy i mobilności w celu włączenia europejskiej innowacji do globalnego procesu tworzenia wartości.”

W dalszej części oświadczenia zawarto zalecenia zwiększenia przez UE nakładów na badania naukowe, edukację i innowację, między innymi poprzez odważniejsze projekty współfinansowania. Jednocześnie programy badawcze, rozwojowe i innowacyjne (BRI) powinny być lepiej koordynowane i planowane, zarówno w Brukseli, jak i w państwach członkowskich.

Eksperci podkreślili także, iż otwarta konkurencja powinna być standardem w programach unijnych: “Doskonałość musi być hasłem przewodnim unijnych programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych. […] Programy BRI powinny skoncentrować swoje skąpe zasoby na najlepszych. Jedynie w ten sposób możemy konkurować na skalę globalną.”

A to już wiesz?  Jak walczyć z komarami

“Unia Europejska potrzebuje nowego toku narracji przemysłowej, która przesunie dyskusję i program w stronę innowacji i wiedzy” – zauważa Maria Da Graça Carvalho, europarlamentarzystka (PPE) z Portugalii, która prowadziła spotkanie wraz z kolegą z Wlk. Brytanii, Jamesem Ellesem. “Ten tok narracji właśnie się pojawia wraz z budowaniem przez przedsiębiorstwa w całej Europie podwalin powęglowej rewolucji przemysłowej.”

“Podczas gdy USA i Chiny poważnie podchodzą do planowania długoterminowego, UE nadal nie dysponuje takim mechanizmem” – dodaje Elles. “Istnieje potrzeba stworzenia międzyinstytucjonalnego systemu identyfikowania długoterminowych trendów, jakie pojawiają się przed UE. To pomogłoby ustawodawcom w określeniu pojawiających się, kluczowych, długoterminowych tendencji i przygotowywaniu jak najlepszych odpowiedzi na nie. Trendy długoterminowe pokazują, że istnieje pilna potrzeba skoncentrowania się na badaniach naukowych, aby zachować konkurencyjność na światowych rynkach.”

W skład pięciu grup ekspertów weszły Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERAB), panel biznesowy zajmujący się przyszłością polityki innowacyjnej UE powołany przez Dyrekcję Generalną (DG) ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przy Komisji Europejskiej, grupa ekspercka zajmująca się rolą wspólnotowej polityki badawczej w gospodarce opartej na wiedzy, złożona z ekspertów zgromadzonych przez DG ds. Badań Naukowych, grupa ekspertów Europejskich Platform Technologicznych oraz Rada ds. Innowacji Science|Business non-profit.

Więcej informacji:

Science|Business
http://www.sciencebusiness.net/

Aby pobrać oświadczenie, proszę kliknąć:
tutaj

Teksty pokrewne: 31330, 31375, 31397

Kategoria: Ogólna polityka
Ĺšródło danych: Sieć Science|Business
Referencje dokumentu: Na podstawie informacji uzyskanych od Sieci Science|Business
Indeks tematyczny: Ocena; Innowacja, transfer technologii; Linie polityczne; Badania Naukowe

RCN: 31560

http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=PL_NEWS_FP7&ACTION=D&DOC=18&CAT=NEWS&QUERY=0125ebe6ba72:ecc9:73369a30&RCN=31560

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy